gauteheivoll.no [ nyheter | tekster | utgivelser | forfatteren | omtale | oppdrag | kontakt ]


> Siste utgivelse: Sang for sekstiåtte forrædere (Tiden 2018)
> Forfatterside på Facebook

Nyheter

# Anmeldelse av Sang for sekstiåtte forrædere av Leif Ekle (NRK 22.08.18)
# Nyhetsartikkel om Sang for sekstiåtte forrædere (NRK 22.08.18)
# Omtale av Rottefangeren fra Sorø (NRK 21.06.18)
# Anmeldelse av Rottefangeren fra Sorø (VG 05.04.18)

Lyd/bilde

# Intervju om Før jeg brenner ned i NRK 01.02.11 [lydfil]
# Konsert med Samleklang og Gaute Heivoll i Finsland kyrkje 15.10.10 [video]
# En film om Himmelarkivet [wmv]
# Forfatterportretter, pressebilder